Impregnacje betonu

Impregnacja betonu żywicą epoksydową ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie zwykły beton (również z utwardzeniem powierzchniowym i standardową impregnacją polimerową) to zbyt mało, a powłoka żywiczna wydaje się nieracjonalna z przyczyn ekonomicznych lub eksploatacyjnych – narażenie na zbyt szybką destrukcję. W opinii większości inwestorów impregnacja betonu podwyższa estetykę posadzki, zazwyczaj przyciemniając trwale jej barwę i nadając połysk. Impregnacja betonu jest przedsięwzięciem optymalnym ekonomicznie – przy rozsądnym nakładzie finansowym uzyskuje się stosunkowo trwałą powłokę, którą z czasem można udoskonalić poprzez nałożenie powłoki z innych żywic, np. epoksydowych lub poliuretanowych.

OFERTA

Impregnację betonu wykonujemy m.in. w obszarach:
$

ciężkiej produkcji / obróbki maszynowej – np. roboty związane z cięciem i spawaniem konstrukcji stalowych;

$

produkcji i składowania materiałów, mogących – wskutek przypadkowego rozlania – trwale zanieczyścić podłoże betonowe (oleje, smary, farby itp.);

$

produkcji generującej intensywne obciążenia ścierne i zarysowania posadzki, zwłaszcza przy jednoczesnej potrzebie zachowania wyższej estetyki i odporności na chemikalia.

Impregnację betonu wykonujemy z żywic o niskiej lepkości, po uprzednim otwarciu porów podłoża przez obróbkę mechaniczną. Aplikowany w kilku cyklach impregnat ma za zadanie jak najgłębiej spenetrować podłoże, nie tyle wytwarzając powłokę, co wnikając w jego strukturę. Niemniej zawsze nakładamy żywicę impregnującą z lekkim nadmiarem jako powłokę traconą, celem osiągnięcia lepszej kontroli wysycenia oraz dobrego efektu estetycznego.

Impregnację betonu wykonujemy na podłożach:

$

nowych, celem poprawy własności użytkowych

$

istniejących, jako czynność renowacyjną. W tym przypadku przed impregnacją wykonujemy wcześniej wszelkie niezbędne naprawy punktowe, powierzchniowe, naprawy dylatacji etc. Miejsca napraw są widoczne, lecz przy estetycznym wykonaniu nie zakłócają zbytnio industrialnego designu posadzki.

Realizacje impregnacji betonu