Wyrównywanie poziomów posadzek

EPRON oferuje wykonawstwo posadzek ultrapłaskich dla obiektów o szczególnych wymaganiach, jakimi są np. magazyny wysokiego składowania. Obiekty tego typu są często w znacznym stopniu zautomatyzowane, a prędkość jazdy wózków podnośnikowych ma krytyczne znaczenie dla wydajności bądź ciągłości procesu produkcyjnego i magazynowego. Powierzchnie ultrapłaskie uzyskuje przez precyzyjną obróbkę posadzek uprzednio wykonanych. Możliwa jest praca na podłożach istniejących od dłuższego czasu, o ile spełniają wymagania konstrukcyjno – wytrzymałościowe. Jakość i płaskość podłoża wyjściowego znacznie rzutuje na koszty realizacji. Wstępną czynnością przed przygotowaniem oferty jest wykonanie szczegółowych pomiarów stanu istniejącego. Podstawową normą płaskości posadzek przemysłowych jest – pomimo jej formalnego wycofania bez zastępnika – norma DIN 18202. Równość posadzek wykonanych wg tej normy jest powszechnie akceptowalna przez większość inwestorów w warunkach standardowej produkcji lub składowania towarów.