Posadzki chemoodporne

Posadzki chemoodporne wykonywane są wszędzie tam, gdzie podczas eksploatacji oddziałują na nią (stale lub awaryjnie) środki o różnym stopniu agresji chemicznej. W tym obszarze zastosowań żywice syntetyczne – jako ochrona podłoża betonowego – nie mają sobie równych i tylko w niewielkim obszarze dają się zastąpić innymi rozwiązaniami.

Większość najbardziej standardowych żywic epoksydowych, poliuretanowych i innych ma stosunkowo wysoką odporność na większość „gospodarczych” chemikaliów i innych substancji. W zastosowaniach przemysłowych występują jednak odczynniki wymagające zastosowania bardziej zaawansowanych produktów.

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki (powłoki) chemoodpornej należy dokładnie rozpoznać oddziałujące na nią substancje chemiczne – zarówno co do rodzaju, jak i stężeń.

OFERTA

Powłoki chemoodporne wykonujemy m.in. w branżach (strefach) i obiektach takich, jak:

$

przemysł chemiczny i ciężki: zbiorniki na chemikalia, laboratoria, tace wychwytujące, węzły technologiczne, sortownie

$

przemysł spożywczy: browary, gorzelnie, mleczarnie, produkcja napojów

$

inne: galwanizernie, akumulatorownie, lakiernie

Bierzemy pod uwagę wszelkie czynniki wpływające na dobór i wykonanie skutecznej powłoki chemoodpornej:
$

rodzaj obciążeń chemicznych (substancje, stężenia, czas oddziaływania)

$

ew. wymagania szczególne (antyelektrostatyczność, antypoślizgowość, estetyka itp.)

$

pozostałe obciążenia użytkowe (mechaniczne, termiczne, ew. inne)

$

warunki wykonania – zwłaszcza utrudnienia technologiczne (instalacje, koryta technologiczne) lub organizacyjne

$

czas przeznaczony na realizację

Wykonujemy powłoki chemoodporne z trzech rodzajów żywic:

Z
powłoki epoksydowe
Z
powłoki poliuretanowe
Z
powłoki winyloestrowe
Posadzki chemoodporne wykonujemy również jako powłoki antyelektrostatyczne, o różnym stopniu antypoślizgowości i połysku. Estetyka powłok chemoodpornych jest nieco odwrotnie proporcjonalna do ich chemoodporności. Najbardziej odporne na chemikalia powłoki z żywic winyloestrowych, wykonywane jako laminaty zbrojone matami z włókna szklanego, mają typowo „techniczny” design, który mimo wszystko też może się podobać.
Powłoki chemoodporne wykonujemy głównie jako posadzki, lecz także jako powłoki ochronne na powierzchniach pionowych (ściany, ścianki, cokoły, podwaliny itp.) np. zbiorników i tac wychwytujących szkodliwe substancje. W rzadkich przypadkach wykonuje się je także jako powłoki sufitowe.

Realizacje posadzek chemoodpornych

Charakterystyka posadzek chemoodpornych

Posadzki chemoodporne to specjalistyczne powłoki, które są odporne na działanie różnego rodzaju chemikaliów. Przydatne są w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko kontaktu z agresywnymi substancjami chemicznymi. Są to zarówno typowe zakłady przemysłu chemicznego, ale także wydzielone strefy standardowych fabryk i magazynów – np. laboratoria, akumulatorownie itp.

Chemoodporna posadzka może być wykonana z różnych żywic, takich jak epoksydy, poliuretany (w tym poliuretano – cementy), winyloestry itp. Epoksydy oraz poliuretany stosuje się najczęściej z uwagi na ich trwałość i odporność na działanie substancji chemicznych. Ich dodatkowe zalety to łatwość w utrzymaniu czystości oraz odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Posadzka chemoodporna cechuje się różnego stopnia odpornością na działanie substancji chemicznych. Na powłoki chemoodporne oddziałują różnego rodzaju kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, oleje , smary itp. Niektóre z posadzek chemoodpornych są odporne na wysokie temperatury.

Chemoodporność posadzki polega na tym, że jej powierzchnia i struktura nie reaguje (lub reaguje tylko w nieznacznym stopniu) z substancjami chemicznymi. Efekt ten osiąga się poprzez odpowiedni dobór składników i procesów produkcyjnych.

Chemoodporna posadzka jest ważnym elementem bezpieczeństwa w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi. Służy do ochrony przed zanieczyszczeniem i zapewnia bezpieczne i czyste środowisko pracy dla personelu.

Warunki wykonania posadzek chemoodpornych

Warunki wykonania posadzek chemoodpornych są szczególnie istotne, ponieważ nieprawidłowo wykonana posadzka może nie spełniać swoich funkcji, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Podstawowym warunkiem wykonania posadzek chemoodpornych jest odpowiedni dobór materiałów. Muszą być one odporne na działanie – uprzednio ściśle określonych – substancji chemicznych, które będą na niej stosowane. Niezbędny jest również dobór odpowiedniej grubości warstwy posadzki, aby zapewnić jej odpowiednią trwałość i odporność.

Kolejnym ważnym kryterium jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być sucha, czysta i równa, aby zapewnić prawidłowe przyleganie posadzki. W przypadku istnienia rys lub nierówności na podłożu konieczne jest ich naprawienie przed przystąpieniem do nakładania posadzki.

Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji i odprowadzania wilgoci. W przypadku pomieszczeń zamkniętych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci pod posadzką, co mogłoby prowadzić do jej degradacji.

Instalacje i koryta technologiczne mogą stanowić utrudnienie podczas wykonania posadzek chemoodpornych. Konieczne jest ich odpowiednie przysłonięcie lub obróbka, aby zapewnić prawidłowe przyleganie posadzki – szczególnie przy krawędziach koryt.

Organizacyjnie ważne jest, aby prace przeprowadzać w odpowiednim czasie, zwłaszcza jeśli dotyczy to pomieszczeń przemysłowych, które są w ciągłym ruchu. Konieczne jest również zabezpieczenie obszaru roboczego przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia BHP w przypadku prac pod ruchem.

Częste pytania i odpowiedzi

Czy są winyloestrowe posadzki chemoodporne?
Winyloestrowa posadzka chemoodporna jest to kilkuwarstwowy system posadzki laminowanej (wzmocnionej włóknem szklamym), który został specjalnie zaprojektowany do zabezpieczania podłoża betonowego w obiektach przemysłu chemicznego. Jest to rozwiązanie dedykowane dla różnego rodzaju hal technologicznych, w szczególności dla powierzchni znajdujących się w obszarze linii technologicznych, gdzie występuje ryzyko zalegania medium chemicznego. Posadzka ta jest również odpowiednia do zastosowania np. w myjniach autocystern, ponieważ jest odporna na szeroki zakres ścieków.

Winyloestrowa posadzka chemoodporna jest szczególnie przydatna w galwanizerniach i cynkowniach, ponieważ jest w stanie wytrzymać podwyższone temperatury i skutecznie chronić podłoże betonowe przed działaniem agresywnych chemikaliów. Dodatkowo posadzka ta jest również odpowiednia do zastosowania na tacach awaryjnych zbiorników, gdzie obszar jest jednocześnie użytkowany przez załogę podczas prac serwisowych lub czynności kontrolnych.

Winyloestrowa posadzka chemoodporna charakteryzuje się nie tylko wysoką odpornością chemiczną, ale również dobrą odpornością mechaniczną na ścieranie i uderzenia. W obiektach przemysłu chemicznego jest to szczególnie istotne, gdyż zazwyczaj posadzka jest narażona na ciągłe działanie różnego rodzaju substancji chemicznych oraz na intensywny ruch.

Celem zwiększenia trwałości posadzki winyloestrowej chemoodpornej, należy przestrzegać określonych zaleceń dotyczących utrzymania czystości oraz instrukcji dotyczących konserwacji i naprawy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zespół Epron służy doradztwem w tym zakresie na każdym etapie współpracy z Klientem.

Czym są chemoodporne posadzki epoksydowe?
Chemoodporne posadzki epoksydowe to kilkuwarstwowy, dwuskładnikowy (żywica epoksydowa i utwardzacz) system posadzkowy. Ten rodzaj posadzek jest powszechnie przydatny w halach przemysłowych, warsztatach, serwisach oraz myjniach samochodowych, gdzie posadzki są narażone na degradację z uwagi na częsty kontakt z różnymi chemikaliami, takimi jak oleje, woda i detergenty.

Jednym z najważniejszych atutów posadzek epoksydowych jest ich dosyć wysoka odporność chemiczna. Żywice epoksydowe są odporne m.in. na działanie wielu wodnych roztworów kwasów nieorganicznych, zasad, alkoholu etylowego, benzyny, oleju napędowego i olejów spożywczych. Dodatkowo, posadzki te mogą być wykonane w różnych strukturach, takich jak: cienkopowłokowe malowane, antypoślizgowe lub samorozlewne gładkie.

Posadzki epoksydowe są również bardzo trwałe. Mogą być wzmacniane przez zastosowanie zasypu kruszywem. Standardowym materiałem wykorzystywanym do tego celu jest piasek kwarcowy, jednak w przypadku bardzo wymagających warunków odpornościowych, można również stosować twardsze materiały, takie jak węglik krzemu.

Posadzki epoksydowe są również bardzo łatwe w utrzymaniu czystości, co jest szczególnie ważne w halach produkcji spożywczej, gdzie posadzki muszą spełniać rygorystyczne wymagania higieniczne.

Czym są chemoodporne posadzki poliuretanowo - cementowe?
Chemoodporne posadzki poliuretanowo – cementowe to kilkuwarstwowy, trzyskładnikowy system posadzkowy, przeznaczony dla obiektów produkcji spożywczej, szczególnie dla stref produkcji mokrej. Jest to idealne rozwiązanie dla zakładów drobiarskich, rzeźni, zakładów przetwórstwa ryb, zakładów produkcji karmy dla zwierząt oraz mleczarni, gdzie posadzka jest narażona na ciągły kontakt z ściekiem produkcyjnym oraz wysoką intensywnością ruchu.

W porównaniu z innymi systemami poliuretanowymi, przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, ten rodzaj posadzek charakteryzuje się wyższą odpornością chemiczną. Posadzki te mogą być wykonywane w różnych grubościach, od 6 do 12mm. Im grubsza posadzka, tym większa jest jej tolerancja temperaturowa, przy grubości 12 mm odporność termiczna sięga aż 120 ºC.

Posadzki poliuretanowo – cementowe są również bardzo trwałe i odporne na ścieranie, co jest kluczowe w przypadku obiektów przemysłu spożywczego, gdzie posadzki muszą wytrzymać ciągły ruch i działanie chemikaliów. Dodatkowo, tego typu posadzki są łatwe do utrzymania czystości i mogą być łatwo naprawione w przypadku uszkodzenia.