Projekty indywidualne

Realizujemy projekty specjalne, odbiegające od naszych typowych i nietypowych działań posadzkarskich, niekiedy zupełnie z nimi niezwiązane. Dzieje się tak wówczas, gdy operatywnością naszych standardowych prac na kilku realizacjach zaskarbimy sobie zaufanie stałego Zleceniodawcy.

Nie sposób wymienić szczegółowej listy naszych „pozaposadzkarskich” umiejętności. Zdarza nam się prowadzić prace wykończeniowe, instalacyjne, montażowe i wiele innych. Przeważnie stanowią one element większej całości, wykonywany równolegle z posadzkami.

Podczas realizacji projektów specjalnych opieramy się głównie na wszechstronnych umiejętnościach naszych własnych pracowników, czasem korzystamy ze wsparcia wieloletnich partnerów z podobnych i innych branż. Naszą specjalnością jest bardzo dobra koordynacja prac, co w znacznym stopniu ułatwia Zamawiającemu komunikację i zarządzanie projektem.