Naprawy punktowe i powierzchniowe

PROBLEM

Punktowe i powierzchniowe uszkodzenia posadzki – w zależności od ich skali – stanowią defekt wyłącznie estetyczny lub również techniczny. Niewielkie uszkodzenia (np. po kotwach zdemontowanych urządzeń) nie utrudniają eksploatacji, a jedynie obniżają wartość wizualną. Większe uszkodzenia (np. ubytki po urządzeniach technologicznych, odpryski i wyszczerbienia) mogą stanowić zagrożenie zarówno dla środków transportu, jak i dla bezpieczeństwa pracowników. Niekiedy początkowe – zwłaszcza zgrupowane – uszkodzenia punktowe, poprzez dalszą destrukcję w obszarze przyległym, przechodzą w uszkodzenia powierzchniowe, wymagające naprawy na kilku metrach kwadratowych.

Innymi przypadkami wymagającymi tego typu napraw są:

$

uszkodzenia sąsiadujących ze sobą obszarów posadzek o różnych parametrach eksploatacyjnych – np. wykruszanie się posadzki o niższej wytrzymałości;

$
konieczność wyrównania poziomów i / lub ujednolicenia wizualnego posadzek wykonywanych w różnym czasie, np. dobudowa lub przebudowa sąsiedniego budynku lub pomieszczenia;
$
konieczność wytworzenia lub korekty spadków w pomieszczeniach mokrych;
$
uszkodzenia posadzki w progach i strefach przy podwalinie hali;
$
eliminacja miejsc silnie zaolejonych, niemożliwych do skutecznego doczyszczenia mechanicznego i chemicznego,

i wiele innych.

OFERTA

Do naprawy uszkodzeń punktowych i powierzchniowych, w zależności od rodzaju i zakresu uszkodzeń, warunków realizacji oraz czasu na naprawę stosujemy materiały na bazie:

$

epoksydów

$

modyfikowanych cementów

$

metakrylatów

Oferujemy różne metody wykończenia:

Z

powłoka żywiczna barwiona;

Z

powłoka żywiczna bezbarwna;

Z

obróbka mechaniczna (bez zabezpieczenia);

Szybki czas realizacji

Szybki czas realizacji

Technologia wykonania już od godziny, obciążenie tuż po zakończeniu prac

Ponad 20 lat działalności
Gwarancja i trwałość
24 – 60 miesięcy w zależności od warunków
Możliwość pracy na ruchu
Możliwość pracy na ruchu
Realizujemy zadania zgodnie z BHP
Pełna dokumentacja
Pełna dokumentacja
Dostarczamy dokumentację techniczną i materiałową
DIAGNOZA

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń punktowych i powierzchniowych to czynniki eksploatacyjne, zwłaszcza ponadnormatywne obciążenia. Nierzadką przyczyną takich uszkodzeń jest zmiana layout-u hali i związana z nią relokacja urządzeń technologicznych lub magazynowych. Przyczyna jest wówczas łatwa do ustalenia, a odpowiednia technologia napraw zawsze skuteczna.

Dla obiektów wielkopowierzchniowych oferujemy możliwość wykonania szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń jako podstawy do planowania procesu i koordynacji prac naprawczych.

ROZWIĄZANIE
Naprawa uszkodzeń punktowych i powierzchniowych odbywa się przez odpowiednią – zazwyczaj mechaniczną – obróbkę uszkodzonego miejsca, a następnie wypełnienie go specjalistycznym materiałem naprawczym z dokładną obróbką końcową.

PROCES

$

Diagnoza

$

Zakres prac

$

Warunki realizacji

$

Dobór technologii

$

Oferta

$

Realizacja

KORZYŚCI

Szybki czas realizacji
Zatrzymanie procesu niszczenia
Ponad 20 lat działalności
Zwiększenie bezpieczeństwa
Możliwość pracy na ruchu
Poprawa funkcjonalności
Pełna dokumentacja
Oszczędności finansowe

Realizacje napraw punktowych i powierzchniowych