Wsparcie montażu technologii

Realizujemy i opracowujemy projekty polegające na dostosowaniu posadzek przemysłowych do montażu różnych urządzeń technologicznych. Przed montażem linii technologicznych zachodzi nierzadko konieczność wykonania w obrębie posadzki:
$
obniżeń dla niektórych elementów linii (podajniki, przenośniki, owijarki);
$
przewyższeń dla ww. elementów (postumenty, cokoły);
$
bruzd pod elementy infrastruktury technologicznej obrabiarek (prowadnice, torowiska);
$
kanałów i przejść przewodów instalacyjnych (zasilanie, woda, sprężone powietrze itp.);
$
odwodnienia liniowego dla stref mokrej produkcji wraz z przyłączami do kanalizacji;
$
zwykłych i specjalistycznych fundamentów pod niektóre urządzenia;
$
zbiorników, wanien lub tac wychwytujących szkodliwe substancje, przeważnie wraz z powłoką ochronną;
$
specjalnych elementów kotwiących;
oraz wielu innych – typowych lub nietypowych – czynności.
Potrafimy wykonać większość zleceń związanych z jakąkolwiek ingerencją w strukturę posadzki. Jesteśmy otwarci na zadania nietypowe, lubimy rozwiązywać problemy naszych Zleceniodawców. Z uwagi na wiedzę posadzkarską wykonujemy te zadania sprawniej i bezpieczniej niż firmy z innych branż.
Większość takich prac wykonujemy w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, w szczególnych przypadkach (wanny, fundamenty) jesteśmy w stanie wykonać taką dokumentację po wcześniejszym ustaleniu warunków.

Realizacje wsparcia montażu technologii