Inwentaryzacja uszkodzeń posadzki

PROBLEM

Uszkodzenia posadzek na większych obiektach, rozległe co do skali występowania oraz ich rodzaju, stanowią nieraz problem trudny do opanowania. Często zachodzi konieczność wykonywania napraw całkowicie lub częściowo na ruchu. Skuteczne wykonanie usługi wydaje się wówczas zadaniem prawie niemożliwym do zrealizowania, a destrukcja posadzki narasta. Podejmowane działania awaryjne mają zazwyczaj charakter doraźny, cechując się niższą trwałością i estetyką.

OFERTA

Inwentaryzacje uszkodzeń posadzki najczęściej przeprowadzamy na gotowych podkładach architektonicznych, możemy także przygotować je samodzielnie. Warunki wykonania inwentaryzacji oraz formę jej udokumentowania ustalamy indywidualnie dla każdego obiektu, dostosowując się do oczekiwań Zamawiającego.

CECHY

Potrafimy zinwentaryzować i opracować dokumentację techniczną dla obiektów o powierzchni 50.000 m² już w 10 dni roboczych.
DIAGNOZA
Przyczynami niskiej skuteczności doraźnych napraw są: niedostatek odpowiedniej wiedzy technicznej służb utrzymania ruchu, brak dobrego planowania prac naprawczych oraz niewłaściwy dobór technologii napraw.
ROZWIĄZANIE

Inwentaryzacja uszkodzeń posadzki jest prostym narzędziem dla inwestora i wykonawcy pozwalającym na:

 

  1. jednoznacznie zobrazować zakres i rodzaj uszkodzeń;
  2. dokładnie policzyć materiałowe koszty napraw zależnie od w/w zakresu i rodzaju;
  3. określić koszty robocizny zależne od frontu robót – ilość etapów, praca w dni wolne itp.;
  4. skoordynować działania naprawcze ze służbami utrzymania ruchu i produkcji;
  5. ustalać priorytety wykonania;
  6. optymalnie zarządzać kosztami napraw.

PROCES

$

Diagnoza

$

Zakres prac

$

Warunki realizacji

$

Oferta

$

Realizacja

KORZYŚCI

Zakres
Poznanie skali problemu
Pełna dokumentacja
Planowanie i optymalizacja procesu naprawy oraz budżetu
Pełna dokumentacja
Oszczędności finansowe

Realizacje inwentaryzacji uszkodzeń posadzki