Posadzki antyelektrostatyczne

Posadzki elektroprzewodzące to powłoki z żywic syntetycznych o strukturze zdolnej przewodzić i neutralizować ładunki elektrostatyczne. Ładunki takie powstają i gromadzą się na powierzchni posadzki (oraz innych elementów) wskutek sił tarcia. W warunkach zwykłej eksploatacji przemysłowej nie stanowią problemu poza ewentualnym chwilowym odczuciem dyskomfortu przy rozładowaniu. W szczególnych warunkach użytkowania niekontrolowany upływ i wyładowanie elektrostatyczne może stanowić poważne zagrożenie, np. wybuchem i pożarem lub uszkodzeniem wysokoczułej elektroniki, a tym samym poważnym zakłóceniem procesu użytkowania. Żywice syntetyczne w podstawowej postaci są izolatorami. Jednak po dodaniu do nich wypełniacza grafitowego w postaci włókien lub pyłu, uzyskują znakomite właściwości przewodzenia ładunków elektrycznych. W połączeniu z – wykonywaną przed finalną powłoką – specjalną instalacją uziemiającą, stają się pewnym zabezpieczeniem przed powyżej opisanymi skutkami wyładowań elektrostatycznych.

OFERTA

Powłoki antyelektrostatyczne wykonujemy m.in. w branżach (strefach) i obiektach takich, jak:

$

farmaceutyka i opieka zdrowotna: sale operacyjne, laboratoria, pomieszczenia badawczo – rozwojowe, aparatura diagnostyczna

$

elektronika: produkcja układów scalonych, serwerownie, systemy sterowania, urządzenia telekomunikacyjne

$

zagrożenie wybuchem: lakiernie, magazyny materiałów wybuchowych, produkcja z użyciem środków łatwopalnych lub wybuchowych, pompownie materiałów łatwopalnych

Wykonujemy powłoki antyelektrostatyczne z trzech rodzajów żywic:

Z
powłoki epoksydowe
Z
powłoki poliuretanowe
Z
powłoki winyloestrowe
Wykonujemy zarówno antyelektrostatyczne powłoki upływowe wg standardu AS, jak również przewodząco – rozpraszające ESD, zgodne z powszechnie obowiązującymi normami. Oferujemy ponadto wykonanie – po zakończeniu prac – badań rezystancji upływu, dokumentowanych protokołem sporządzanym przez elektryka uprawnionego do takich pomiarów.
Posadzki antyelektrostatyczne wykonujemy również w wersjach o podwyższonej chemoodporności, w różnym stopniu antypoślizgowości i połysku. Niektóre z nich, jak np. zacierana posadzka epoksydowo – kwarcowa, cechują się ciekawą estetyką.

Realizacje posadzek antyelektrostatycznych