Naprawy klawiszowania

PROBLEM

Klawiszowanie posadzki to zjawisko polegające na wzajemnym pionowym przemieszczaniu się krawędzi poszczególnych jej elementów (płyt), występujące na dylatacjach lub pęknięciach. Powstaje wówczas, gdy pod dolną krawędzią płyty posadzkowej powstaje pustka spowodowana nierównym osiadaniem podłoża lub podwinięciem się płyty betonowej (tzw. curling). Podczas przejazdu środkiem transportu przez dylatację występuje nagłe obniżenie krawędzi jednej płyty, powodujące uderzenie koła o wystającą krawędź drugiej, przeważnie z równoczesnym jej „zakołysaniem”. Klawiszowanie to zjawisko niekorzystne dla bezpieczeństwa transportu wewnętrznego, powodujące zniszczenie kół oraz innych elementów środków transportu, a także uszkodzenia dylatacji płyt. Realne staje się zagrożenie uszkodzeniami transportowanych materiałów oraz wypadkami przy pracy. Częstym następstwem klawiszowania posadzki jest dalsza jej destrukcja, polegająca na pękaniu narożników lub całych płyt.

OFERTA

Do naprawy klawiszowania płyt posadzkowych stosujemy specjalny materiał mineralny, wtłaczany pod ciśnieniem pod powierzchnię posadzki przez uprzednio nawiercone otwory. Podczas takiej stabilizacji zwracamy szczególną uwagę na wyrównanie krawędzi płyt. Czasami zachodzi konieczność wyrównania trwale wypiętrzonych tych krawędzi przez obróbkę mechaniczną (szlifowanie, frezowanie).
Oferujemy różne metody wykończenia:
Z
uzupełnienie otworów iniekcyjnych
Z
powłoka żywiczna barwiona
Z
powłoka żywiczna bezbarwna
Szybki czas realizacji

Szybki czas realizacji

Technologia wykonania już od kilku godzin, obciążenie już od 12h po zakończeniu prac
Ponad 20 lat działalności
Gwarancja i trwałość
24 – 60 miesięcy w zależności od warunków
Możliwość pracy na ruchu
Możliwość pracy na ruchu
Realizujemy zadania zgodnie z BHP
Pełna dokumentacja
Pełna dokumentacja
Dostarczamy dokumentację techniczną i materiałową
DIAGNOZA
Najczęstsze przyczyny klawiszowania posadzek to błędy wykonawcze oraz ponadnormatywne obciążenia. Zawsze staramy się jednoznacznie określić tę przyczynę. Dla obiektów wielkopowierzchniowych oferujemy możliwość wykonania szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń jako podstawy do planowania procesu i koordynacji prac naprawczych.
ROZWIĄZANIE
Naprawa klawiszujących płyt odbywa się przez trwałe wypełnienie pustek podpłytowych. Eliminacja usterek jest zawsze skuteczna, o ile podłoże pod płytą jest stabilne. W rzadkich przypadkach zachodzi konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża. Często zachodzi konieczność równoległych napraw dylatacji uszkodzonych wskutek klawiszowania.

PROCES

$

Diagnoza

$

Zakres prac

$

Warunki realizacji

$

Dobór technologii

$

Oferta

$

Realizacja

KORZYŚCI

Szybki czas realizacji
Zatrzymanie procesu niszczenia
Ponad 20 lat działalności
Zwiększenie bezpieczeństwa
Możliwość pracy na ruchu
Poprawa funkcjonalności
Pełna dokumentacja
Oszczędności finansowe